Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Заболяемостта от Грип и ОРЗ към днешна дата се запазва със епидемични стойности за областта.

От началото на сезона РЗИ Стара Загора изпрати 41 проби от пациенти суспектни за грип, за потвърждаване в Националната референтна лаборатория по Грип и ОРЗ  в град София. Общият брой на положителните проби включително резултатите, получени на 01.02.2016г. е 8, от които 3 са положителни на грипен вирус тип А (H1N1) Калифорния  и 5 -  на грипен вирус тип  В Виктория.
Прави впечатление, че повече от 50 % са пробите положителни за грипен вирус тип. В.
Този грипен щам не е включен в противогрипната ваксина 2015/2016. Характерно за грипния щам е, че засяга приемуществено деца и възрастни лица над 65 годишна възраст, поради липса на имунитет.
Препоръки:
1. Към заболелите: Да търсят своевременно медицинска помощ и да се избягва самолечение.
2. Към общопрактикуващите лекари: Да се назначава своевременно антивирусна терапия.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.