Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

До всички медии

Въз основа на наблюдаваната тенденция за намаляване нивото на острите респираторни заболявания през последните пет дни, както и на усложненията след заболяване от Грип с около 28 %,

РЗИ Стара Загора възстановява плановите операции в лечебните заведения на територията на област Стара Загора, считано от 16.02.2016 г. при стриктен контрол от страна на комисията по ВБИ за спазване на всички противоепидемични мерки по време на грипна епидемия.

Грипната епидемия и останалите противоепидемични мерки остават в сила.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.