Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Аптеки с денонощен режим на работа на територията на област Стара Загора

            гр.Стара Загора
Аптека "Фрамар" 7 - гр.Стара Загора, бул."Патриарх Евтимий" №81
Аптека "Фрамар" 2 - гр.Стара Загора, ул."Отец Паисий' №92
Аптека "Ванда" - гр.Стара Загора, ул."Димчо Стаев" №30, вх.Б

              гр.Казанлък
Аптека "Вита" - гр.Казанлък, ул."Славянска" №6

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.