Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Новини

31.05.2022 г. 

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2023 г., на Медицински факултет – София. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страницата на Медицински университет - София: https://medfac.mu-sofia.com – в раздел СДО или в РЗИ - Стара Загора – д-р Десислава Георгиева.

Срок за подаване на заявките от лечебните заведения в РЗИ - Стара Загора – 26.08.2022 г.

 
16.05.2022 г. 

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, в Медицински център Верея ЕООД - Стара Загора е обявен конкурс за Лекар, специализант по Очни болести – 3 длъжности.

За участие в конкурса следва да подадат документи за кандидатстване в съответното лечебно заведение в срок до 20.05.2022г.

Допълнителна информация на телефони 0879661688, 0887705083 или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


18.03.2022 г.
 

Съгласно чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в:
МБАЛ - Медицински комплекс "Св.Иван Рилски" ЕООД - клон Стара Загора е обявен конкурс за специализант по:
• Кардиология - 1 длъжност;
• Анестезиология и интензивно лечение - 1 длъжност;
• Ортопедия и травматология - 1 длъжност;
• Урология - 1 длъжност;

Обявата е публикувана във в. "Старозагорски новини", бр. 21 от 18.03.2022 г.

13.01.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:

1. УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
По чл. 11 от Наредба 1/2015 г:

• Инфекциозни болести - 1 длъжност;
• Клинична хематология - 1 длъжност;
• Психиатрия - 2 длъжност;
• Спешна медицина - 2 длъжности;
• Хирургия - 1 длъжност;
• Гръдна хирургия - 1 длъжност;
• Урология - 1 длъжност;
• УНГ - 1 длъжност;
• Клинична имунология - 3 длъжности;
• Патоанатомия - 1 длъжност;
• Физиотерапия и рехабилитация - 1 длъжност;
• Образна диагностика - 1 длъжност.
• Анестезиология и интензивни грижи
/за медицински сестри и акушерки/ - 3 длъжности
По чл. 13 от Наредба 1/2015 г.
• Медицинска онкология - 4 длъжности;
• Лъчелечение - 4 длъжности
• Детска ревматология - 1 длъжност

2. МБАЛ "Тракия" ЕООД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
• Анестезиология и интензивно лечение - 3 свободни места;
• Ортопедия и травматология - 2 свободни места;
• Нервни болести - 1 свободно място;
• Ендокринология - 1 свободно място;
• Гастроентерология - 1 свободно място;
• Акушерство и гинекология - 1 свободно място;
• Хирургия - 2 свободни места;
• Съдова хирургия - 1 свободно място.

3. "ЦПЗ - Стара Загора” ЕООД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
• психиатрия – 3 длъжности
- Немедицински длъжности - Специализант:
• клинична психология – 1 длъжност

20.10.2021 г.
Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:
1. МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, Казанлък
- Лекари-специализанти:

- Клинична лаборатория – 1 длъжност;
- Ушно-носно-гърлени болести – 1 длъжност;
- Акушерство и гинекология – 1 длъжност;
- Хирургия – 1 длъжност;
- Анестезиология и интензивно лечение - 1 длъжност;
- Гастроентерология – 1 длъжност;
- Образна диагностика – 1 длъжност;
- Нервни болести – 1 длъжност.
2. "Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД, Стара Загора
- Лекари-специализанти:

- Медицинска онкология – 1 длъжност;
- Лъчелечение – 1 длъжност
3. УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, Стара Загора
- Лекари-специализанти:

По чл. 11 от Наредба1/2015
- „лекар специализант по Инфекциозни болести” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Клинична хематология” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Гръдна хирургия” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Психиатрия” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Спешна медицина” - 2 длъжности
- „лекар специализант по Клинична имунология” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Патоанатомия” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Неврохирургия” - 1 длъжност
По чл. 13 от Наредба1/2015
- „лекар специализант по Медицинска онкология” - 2 длъжности
- „лекар специализант по Лицево-челюстна хирургия”- 2 длъжности
- „лекар специализант по Пластично-възстановителна хирургия”- 2 длъжности
- „лекар специализант по Лъчелечение” - 2 длъжности
- Медицински сестри – специализанти:
По чл. 11 от Наредба1/2015
- Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки) - 2 длъжности
- Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) - 3 длъжности
- Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) - 3 длъжности
- Психиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери) – 2 длъжности
- Държавна поръчка:
- Лекар специализант по Клинична вирусология По чл. 13 от Наредба1/2015 - 1 длъжност
- Медицинска сестра специализант по Анестезиология и интензивни грижи /за мед. сестри и акушерки/ - 1 длъжност
4. „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД - гр.Стара Загора
- Лекари специализанти
- „лекар специализант по Психиатрия” - 4 длъжности
- Немедицински специалисти
- Клинична психология /за психолози/ - 2 длъжности
5. ДПБ „Д-р Георги Кисьов“  - гр.Раднево
- Лекари специализанти
- „лекар специализант по Психиатрия” - 4 длъжности

30.03.2020 г.

В РЗИ Стара Загора са получени:
• Програма за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2020 г. на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда”– София
• Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2020 г. на Националния център по обществено здраве и анализи.
Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страниците на лечебните заведения или в РЗИ Стара Загора.

06.06.2019 г.

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 г., на Медицински факултет – София.
Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страницата на Медицински университет София medfac.mu-sofia.bg или в РЗИ Стара Загора – д-р Георгиева.
Срок за подаване на заявките от лечебните заведения в РЗИ Стара Загора – 15.08.2019 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.