Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Дежурни кабинети за неотложна помощ по общини

гр.Стара Загора

- "МЕДИКА - ММ - ГПИПМП" ООД, гр.Стара Загора, ул."Княз Ал.Батенберг" № 19

- МЦ "Медищит - консулт" ООД, гр.Стара Загора, ул."Ген Столетов" № 27

гр.Казанлък

- "ДКЦ Поликлиника" ЕООД, гр.Казанлък,  ул."Стара планина" № 12, каб.№ 64

- "МЦ Павел Баня" ЕООД, гр.Казанлък, ул."Л.Кабакчиев" № 4, каб.№ 12

гр.Раднево

- "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ЕООД, гр.Раднево, ул."Георги Димитров" № 42

гр. Гълъбово

- "Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕАД, гр.Гълъбово, ул.„Алеко Констатинов“ № 10

гр.Чирпан

- "Медицински център д-р Николай Тошев" ЕООД, гр.Чирпан, ул."Яворов" №19, ет. 2, кабинет № 6

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.