Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Регистър на Декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите на РЗИ - Стара Загора за 2018-2023г., актуален към 05.10.2023г. можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.