Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

POSterminal

Уведомяваме Ви, че считано от 16.10.2017г. РЗИ – Стара Загора предлага нова форма за разплащане – извършване на картови плащания чрез ПОС терминално устройство, съгласно чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Видовете банкови карти, с които се осъществяват разплащанията чрез ПОС терминално устройство са указани със стикер в Деловодството на инспекцията.

1 декември – Световен ден за борба със СПИН

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. Мотото на кампанията за 2017 година, обявена от Обединената програма за СПИН на ООН (UNAIDS), е „Моето здраве е мое право”.

Регионална здравна инспекция - Стара Загора участва в планирането, координирането и провеждането на следните мероприятия, съвместно с традиционните ни партньори: СНЦ „Свят без граници”, клуб „Зараза” към сдружение „Самаряни” – Стара Загора; Център за подкрепа за личностно развитие, Младежки общински съвет – Стара Загора, Превантивно-информационен център по зависимости – Стара Загора, Български младежки Червен кръст, учебни заведения на територията на област Стара Загора, медицински специалисти, педагогически съветници и училищни психолози, студенти от Медицински факултет – Тракийски университет – Стара Загора, Асоциация на студентите медици в България – клон Стара Загора.

 14.11. – 19.12.2017 г.

 • Обучителен модул в „ХИВ/СПИН. Световен ден за борба срещу СПИН” с нови членове на клуб „Млад здравен експерт” – секция с. Коларово, община Раднево, м. ноември, ОУ „ Поп Минчо” – с. Коларово, общ. Раднево
 • Поредица от дискусии; мултимедийни презентации и прожекция на филма „Нощна смяна” за стажант-лекари от Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора, 07 – 22 ноември, 10:00 – 12:00 часа, Здравно-информационен образователен център при РЗИ – Стара Загора
 • Интерактивно обучение „Рисково сексуално поведение” с ученици от ОУ „Христо Ботев” – Мъглиж, 14 ноември, 13:30 часа, ОУ „Христо Ботев” – Мъглиж
 • Интерактивно обучение „Какво (не) знаем за ХИВ/СПИН?” с ученици от ППМГ „Гео Милев” – Стара Загора, 28 ноември, 08:00 часа, ППМГ „Гео Милев”– Стара Загора
 • Интерактивно обучение „Какво (не) знаем за ХИВ/СПИН?” с ученици от ПГОХ „Райна Княгиня” – Стара Загора, 28 ноември, 12:40 часа, ПГОХ „Райна Княгиня”– Стара Загора
 • Информационна среща „Световен ден за борба със СПИН. Превенция на ХИВ/СПИН?” с ученици от ПГМТТ „Н.Й. Вапцаров” – Стара Загора, 1 декември, 10:00 часа, ПГМТТ „Н.Й. Вапцаров” – Стара Загора, актова зала
 • Интерактивно обучение „Рисково сексуално поведение” с ученици от ПГСС „Гео Милев” – Мъглиж, 06 декември, 10:45 часа, Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев” – Мъглиж
 • Интерактивно обучение „Какво (не) знаем за ХИВ/СПИН?” с ученици от ПГОХ „Райна Княгиня” – Стара Загора, 12 декември, 12:40 часа, ПГОХ „Райна Княгиня”– Стара Загора
 • Интерактивно обучение „Какво (не) знаем за ХИВ/СПИН?” с ученици от ПГОХ „Райна Княгиня” – Стара Загора, 19 декември, 12:40 часа, ПГОХ „Райна Княгиня”– Стара Загора
 • Методични срещи с преподаватели, педагогически съветници и медицински специалисти с акцент върху мотото на кампанията.
 • Предоставяне на възможност за доброволно изследване и консултиране чрез изнесен КАБКИС 10:
 • 29 ноември 2017 ,18:00 – 19:00 часа

Стара Загора, Младежки дом

 • 1 декември, 11:00 – 12:30 часа,

Стара Загора, паркинг в района на Градски плувен басейн - съвместно с клуб „Зараза” – сдружение „Самаряни”

 • 1 декември, 12:30 - 14:00 часа,

Стара Загора, централна градска част (бул. „Цар Симеон Велики и бул. „Руски”- до „Часовника”) – съвместно с МОС – Стара Загора

 • 1 декември, 16:00 – 18:00 часа,

Стара Загора, кв. „Казански” – блок - Студентски общежития

 

29 ноември 2017 г.

 • Прожекция на филма „Ти гониш” с последващ разговор – дискусия на тема „Моето здраве е моето право” – организирана от МОС – Стара Загора, с подкрепата на РЗИ – Стара Загора, участието на СНЦ „Свят без граници”, клуб „Зараза” към Сдружение „Самаряни” – Стара Загора; Превантивно-информационен център по зависимости – Стара Загора, АСМБ. Възможност за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в мобилен кабинет на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, 18:00 – 19:00 часа, Младежки дом – Стара Загора

1 декември 2017 г.

 • Десет доброволци от СНЦ „Свят без граници” в десет автомобила на „Чар” – такси ще консултират и предоставят презервативи и информационни материали на млади клиенти, 10:00 – 18:00 часа, в автомобили на „Чар” - такси, Стара Загора
 • Информационна АНТИСПИН кампания под мотото „Вземи се бележка!“ – съвместна инициатива на доброволците от клуб „Зараза” към Сдружение „Самаряни” в партньорство със студентите от АСМБ - Стара Загора, подкрепени от доброволци на БМЧК – Стара Загора. Възможност за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в мобилен кабинет на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, 12:00 – 14:00 часа, Стара Загора, в района на Градски плувен басейн (паркинг между ГПЧЕ „Ромен Ролан” и ПГСАГ „Лубор Байер”)
 • Информационна кампания инициатива на Младежки общински съвет – Стара Загора, подкрепени от доброволци на БМЧК - Стара Загора: раздаване на информационни материали, кондоми и игри с млади хора по темата, писане на послания във връзка с мотото на кампанията. Възможност за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в мобилен кабинет на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, 12:00 - 14:00 часа, Стара Загора, централна градска част (бул. „Цар Симеон Велики и бул. „Руски”- до „Часовника”)
 • Информационна АНТИСПИН кампания на студенти по медицина от АСМБ, съвместно с клуб „Зараза” към Сдружение „Самаряни” – разпространение на информационни материали и презервативи, с възможност за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в КАБКИС 10, 16:10 – 18:00 часа, студентски общежития на Тракийски университет, кв. „Казански” – Стара Загора
 • Информационна кампания - инициатива на клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ – Стара Загора – секция в СУ „Васил Левски” – Стара Загора, територията на СУ „Васил Левски” - Стара Загора
 • Посещение на КАБКИС 10 от ученици от 12 клас на СУ „ Иван Вазов” – Стара Загора – запознаване с начините на изследване и доказване на ХИВ/СПИН, КАБКИС 10 – РЗИ – Стара Загора
 • Информационна кампания, съчетана с раздаване на презервативи и информационни материали, 12:00 - 14:00, Мъглиж, централна градска част
 • Информационна кампания за превенция на HIV/СПИН с участието на доброволци на БМЧК, 12:00 часа, ПМГ "Н.Обрешков" - Казанлък и при възможност - в централната градска част
 • Информационна кампания за превенция на HIV/СПИН с участието на доброволци на БМЧК, 12:00 часа, СУ "Гео Милев" - Раднево
 • Информационна кампания за превенция на HIV/СПИН с участието на доброволци на БМЧК, 12:00 часа СУ "П.К.Яворов" - Чирпан
 • Информационна кампания за превенция на HIV/СПИН с участието на доброволци на БМЧК, 12:00 часа, СУ "Христо Ботев" - Павел баня

            Информационните кампании на БМЧК ще включват раздаване на презервативи, брошури по темата, саморъчно изработени материали, анкети и устно информиране на всички заинтересовани.

11 декември 2017 г.

 • Превантивно-информационният център по зависимости към Общинския съвет по наркотични вещества на Община Стара Загора ще бъде домакин за провеждането на викторина „Моето здраве е мое право“ или т.нар. куиз – отборна мисловна игра за знания. Тъй като формалният повод за това събитие е отбелязването на Световния ден за борба със СПИН – 1 декември, куизът е наименуван с мотото на Националната кампания за този ден. За реализацията на куиза е поканен енергичния млад екип на Quizzzthis, с богат опит в провеждането на такъв формат викторини не само в Стара Загора. На среща с любознателността ще се съберат младежи от няколко града – Габрово, Хасково, Кърджали и Стара Загора, обединени от общата си кауза на доброволци към Общинските съвети по наркотични вещества. Разпределени в отбори, участниците от различните градове ще отговарят в 5 кръга не само бързо, но и вярно на въпроси от различни области на знанието, предимно от темите за психоактивните вещества (ПАВ), инфекциозните болести и ХИВ/СПИН вследствие инжектиране на ПАВ. А за верен отговор всеки отбор ще получава по 1 точка. Победител е отборът, събрал най-много точки. Наградата е удоволствието от играта, интересното интелектуално занимание, новото знание, което всеки ще вземе за себе си, и добре прекараните няколко часа сред приятели и съмишленици. С участието на: ПИЦ – Габрово, Хасково, Кърджали, Стара Загора; РЗИ – Стара Загора, 11 декември, 11:00 часа, зала на Превантивно – информационен център по зависимости – Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 96.

Самостоятелни инициативи в учебните заведения на област Стара Загора:

 • иницииране в подкрепа на този ден – облекло в червен цвят
 • запалване на свещи, очертаващи червена панделка
 • изработване на информационни табла и постери, създаване на информационни кътове
 • радиопредавания
 • беседи, дискусии, дебати, решаване на казуси, ролеви игри
 • мултимедийни презентации и прожекции на филми
 • викторини
 • конкурси и др.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.