Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

7 април – Международен ден на здравето

На 7 април светът отбелязва Международния ден на здравето. Това е датата, на която е основана Световната здравна организация през 1948 година. Всяка година Световната здравна организация посвещава годишнината от основаването си на конкретна здравна тема, като израз на загриженост за хората по целия свят. В България, световният ден на здравето – 7 април се отбелязва като професионален празник на работещите в здравеопазването.

Тема на Световния ден на здравето е „Всеобщ достъп до здравеопазване: за всички, навсякъде”. Лозунг: „Здраве за всички”.

Повече от седем десетилетия „Здраве за всички” се явява ръководен принцип на СЗО и придава импулс на кампаниите, посветени на здравето и осигуряването на достъп до здравеопазване за всички, навсякъде.

zdrave

Опитът отново показва, че здравеопазване за всички може да бъде обезпечено при наличието на силна политическа воля. СЗО призовава световните лидери да изпълнят ангажиментите, приети при съгласуването на Целите за устойчиво развитие и да предприемат конкретни стъпки за укрепване здравето на всички хора, да обезпечат на всеки човек по света достъп до основни качествени услуги в здравеопазването, без той да изпитва финансови затруднения.

Днес половината от хората по света не могат да получат достъп до здравеопазване.

Около 100 милиона души са в крайна нищета и са принудени да живеят с 1,9 $ или по-малко на ден и им се налага да плащат за здравни услуги със собствени средства.

Повече от 800 милиона души (почти 12% от населението на света) изразходват минимум 10% от семейния бюджет за здравни услуги за себе си, болно дете или друг член от семейството. Такива „катастрофални” разходи за здравеопазване са глобален проблем.

Достъпно здравеопазване за всички не означава безплатно обезпечаване за всички възможни услуги по здравеопазване, независимо от стойността им, защото нито една страна не може да обезпечи устойчиво, безплатно предоставяне на всички услуги.

Целта е да се осигури минимален пакет услуги с постепенно разширяване обхвата на услугите в здравеопазването и финансова защита чрез мерки за постъпления на допълнителни ресурси.

Достъп до здравеопазване означава не само лечение на отделни хора, но и услуги за цялото население, като кампании, пречистване на водите, противоепидемични мерки и др.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.