Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

POSterminal

Уведомяваме Ви, че считано от 16.10.2017г. РЗИ – Стара Загора предлага нова форма за разплащане – извършване на картови плащания чрез ПОС терминално устройство, съгласно чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Видовете банкови карти, с които се осъществяват разплащанията чрез ПОС терминално устройство са указани със стикер в Деловодството на инспекцията.

Приключи проект SPHERE–C в Стара Загора

Приключиха дейностите по изпълнението на международния проект SPHERE-C, който се осъществи от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), Института „Роберт Кох“, който е обществен институт по здравеопазване в Германия, и с партньорството на Регионалната здравна инспекция - Стара Загора.

Проучването има за цел да предостави информация относно броя на хората, инфектирани с вируса на хепатит С в Стара Загора. Между 5 септември и 16 ноември 2018 г. взеха участие 422 души от 1000 очаквани. На 252 от тях е извършено изследване на кръв. Двама от тях са положителни на хепатит С. Те са насочени за допълнителни изследвания и лечение. 170 са отказали да участват в проекта чрез обаждане по телефона.

Във връзка със стартирането на проекта са извършвани изследвания и на други желаещи както в мобилния кабинет, така и в стационарния кабинет на РЗИ.

След стартирането на проекта се констатира повишено желание за изследване за хепатит С сред хора, които не бяха включени в извадката.

През 2019 г. ще започне нова национална програма за профилактика и контрол на вирусните хепатити, която ще регламентира профилактиката и лечението им.

grafika

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.