Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Регионална здравна инспекция – Стара Загора организира курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Той ще се проведе от 18 февруари до 1 март 2019 г. Цената е 259 лева.Заявленията се подават в РЗИ – Стара Загора до 14 февруари.

Курсът ще се проведе в сградата на инспекцията на ул. „Стефан Караджа” № 10. Телефони за допълнителна информация: 042 602 468 и 0884 900 657 – д-р Таня Перчемлиева.

Максималният брой на участниците в групата е 10 души. Ако желаещите са повече, ще бъде сформирана втора група и датата за провеждане на курса ще бъде допълнително уточнена.

Курсът за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се провежда съгласно чл. 9 от Наредба № 1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.