Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Възможности за обучения на висши медицински специалисти

В Регионална здравна инспекция – Стара Загора са получени План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за 2019 г. на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ” – София и Програма за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2019 г.”Аджиладем Кити Клиник МБАЛ Токуда” – София.

Желаещите да се включат в обученията, могат да получат информация на интернет страниците на лечебните заведения или в РЗИ – Стара Загора.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.