Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

POSterminal

Уведомяваме Ви, че считано от 16.10.2017г. РЗИ – Стара Загора предлага нова форма за разплащане – извършване на картови плащания чрез ПОС терминално устройство, съгласно чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Видовете банкови карти, с които се осъществяват разплащанията чрез ПОС терминално устройство са указани със стикер в Деловодството на инспекцията.

Покана до управителите на медико-технически лаборатории в област Стара Загора

На основание § 50, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, обнародван ДВ, бр. 102 от 2018 г., Регионална здравна инспекция - Стара Загора свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на зъботехниците.

 На него ще се проведе избор на органи на колегията (управителен съвег, конгролна комисия, комисия по професионална етика) и на делегати за първия конгрес на съсловната организация.

Общото събрание на регионалната колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати.

Събранието ще се проведе в Стара Загора, заседателна зала на хотел „Железник’', на 20 март 2-19 г., от 14:00 часа.

Зъботехниците, които упражняват професията си, задължително членуват в съсловната организация.

Моля, да потвърдите получаването на поканата на официалния електронен адрес на РЗИ - Стара Загора или на тел. 0878 229 407 - д-р Червенски!

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.