Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

POSterminal

Уведомяваме Ви, че считано от 16.10.2017г. РЗИ – Стара Загора предлага нова форма за разплащане – извършване на картови плащания чрез ПОС терминално устройство, съгласно чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Видовете банкови карти, с които се осъществяват разплащанията чрез ПОС терминално устройство са указани със стикер в Деловодството на инспекцията.

Покана до всички помощник-фармацевти, упражняващи професията си на територията на област Стара Загора

Регионална здравна инспекция - Стара Загора свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник - фармацевтите за избор на органи на колегията (управителен съвет, контролна комисия, комисия по професионална етика) и на делегати за първия конгрес на съсловната организация.

То ще се проведе на 29 март 2019 г., от 14:00 часа, в заседателна зала в хотел „Верея” в Стара Загора. Регистрацията на участниците ще започне от 13:00 часа във фоайето на хотела.

Събранието се свиква на основание § 50, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, обнародван в ДВ, бр. 102 от 2018 г.

Общото събрание на регионалната колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от работещите помощник-фармацевти.

Напомняме Ви, че помощник-фармацевтите, които упражняват професията си, задължително трябва да членуват в съсловната организация.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.