Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

РЗИ – Стара Загора стартира четвъртото национално представително проучване в рамките на „Европейската инициатива на Световната здравна организация за наблюдение на затлъстяването при децата

Относителният дял на деца със свръхтегло и затлъстяване все още бележи ръст в страните от Европейския регион на Световната здравна организация. В тази връзка ще се извърши национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас.

Това е четвъртото национално представително епидемиологично проучване в рамките на "Европейска инициатива на Световната здравна организация за наблюдение на затлъстяването при децата" и се организира от Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

В националната репрезентативна извадка са включени 3500 деца в първи клас на възраст 7 години. На принципа на случайния подбор са определени 196 училища в страната, в които ще бъде проведено изследването.

В област Стара Загора са определени 9 училища:
1. СОУ „Железник”, Стара Загора;
2. ОУ „Г. Райчев”, Стара Загора;
3. Пето основно училище „Митьо Станев”, Стара Загора;
4. Тринадесето основно училище „Св. П. Хилендарски", Стара Загора;
5. Второ основно училище „Христо Ботев”, Гълъбово;
6. Основно училище „Мати Болгария”, Казанлък;
7. Средно училище „П. К. Яворов”, Чирпан;
8. Основно училище„Кирил и Методий”, с. Ветрен;
9. Основно училище „Просвета”, с. Тъжа.

Проучването ще се извърши от експерти на РЗИ - Стара Загора, в периода април - май и включва антропометрични измервания на 180 деца и анкетно проучване в семейството и училището.

Проектът се провежда и в много европейски страни. Националният център за обществено здраве и анализи, заедно със Световната здравна организация, ще анализира данните, събрани във всичките 196 училища. Данните ще се включат в националната база данни на Националния център за обществено здраве и анализи и международната база данни на Европейския регион на Световната здравна организация. Данните ще бъдат представени с идентификационен номер.

Цялата информация, предоставена от децата, ще бъде обработвана с пълна конфиденциалност.

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.