Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” ЕАД – Стара Загора ще оказва консултативна и методична помощ на Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Пантелеймон" в Ямбол


УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” ще оказва консултативна и методична помощ на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” в Ямбол. Договорът между двете болници беше подписан на 10 май от бордовете на директорите.

Специалисти от Университетската болница в Стара Загора ще осъществяват консултации и лечение на пациенти в Ямбол, в отделения, в които липсват съответните лекари, по предварително изготвен график. При нужда, те ще бъдат транспортирани в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”.

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.