Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Това е остеопорозата: За да я спрем, трябва да я познаваме!

По традиция Световният ден без остеопороза, който се отбелязва ежегодно на 20 октомври, цели да насочи общественото внимание и да провокира мерки в глобален и индивидуален аспект, с оглед да се ограничи разпространението на „тихата епидемия“, която неусетно, но безмилостно руши костите, а оттам и възможността за независим и пълноценен живот на болните.

За първи път акцентът на Световния ден без остеопороза е насочен не само към рисковите групи, здравните специалисти и административните звена в здравеопазването, но най-вече към широката общественост. Посланието е: за да преодолеем заболяването, което в миналото е съпътствало предимно възрастните хора, а днес вследствие на съвременния начин на живот се разпространява с размерите на епидемия, засягаща все по-млада популация, трябва да го познаваме!

За целта Международната фондация по остеопороза е разработила компактно ръководство „Това е остеопорозата!“, което занапред ще служи като ориентир какви мерки трябва да предприемаме от ранна възраст до старини, за да съхраним възможността да се движим и да живеем активно на всяка възраст.

Ръководството ще бъде представено по време на събитията за отбелязване на Световния ден без остеопороза, които се координират от Асоциация „Жени без остеопороза“ и се провеждат със съдействието на регионалните здравни инспекции в страната. В рамките на тези събития ще се представят презентации за профилактика на заболяването при мъже и жени; ще се предоставят информационни материали и тестове за определяне на личния риск.

Асоциация „Жени без остеопороза“ предлага на желаещите измерване на костна плътност на цена 10 лв. след предварително записване на тел.0884 71 44 39. Очакваме ви на 10 октомври 2019 г., от 10:00 часа, в сградата на РЗИ – гр. Стара Загора на ул. „Стефан Караджа“ 10, зала 105 на партера.

test

  

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.