Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

21 ноември – Международен ден без тютюнопушене

Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Призивът на този ден е всеки пушач да се опита да постави началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Мото на 21 ноември – Международен ден без тютюнопушене, Министерство на здравеопазването е избрало „Спри сега за по-добро здраве утре”. Основната цел на кампанията е активните пушачи да преустановят употребата на тютюневи и свързаните с тях изделия.

По повод Международния ден без тютюнопушене Регионална здравна инспекция Стара Загора организира различни инициативи:
• Изнесен Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене и измерване на въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в кръвта чрез издишан въздух на активни и пасивни пушачи в училища на област Стара Загора и кампания съвместно с МКБППМН.
• Здравно – образователни дейности в училища на област Стара Загора и съвместно с Превантивно информационния център по зависимости
• Обучение на Ученически съвети и ученици с подчертано отношение към превенцията на тютюнопушене
• Разпространение на здравно – информационни материали.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.