Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Заповед на директора на Регионална здравна инспекция - Стара Загора, с която се отменя ограничението за придвижването на граждани на територията на област Стара Загора за времето от 21:00 часа до 05:00 часа

Заповед на директора на Регионална здравна инспекция - Стара Загора, с която се отменя Заповед № 100/01.04.2020, относно временно ограничаване на
придвижването на граждани на територията на област Стара Загора за времето от 21:00 часа до 05:00 часа, считано от 06.04.2020 г.

 Можете да се запознаете със заповедта от приложения файл

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.