Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Срокът на извънредната епидемична обстановка в България е удължен до 15 юли

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 15 юли 2020 г. Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. От 09.06.2020 г. в страната се отчита значително повишаване на броя на дневно регистрираните случаи.

За периода 27 май - 9 юни 2020 г., среднодневно са докладвани 26 случая на COVID-19 спрямо 84 случая средно на ден за периода 10 юни - 23 юни 2020 г., т.е. отчита се 3,2 пъти увеличение на съобщените потвърдени случаи на територията на страната.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще спомогне чрез прилагане на временни противоепидемични мерки, вкл. и карантина на влизащи в страната лица, да се забави и ограничи разпространението на епидемията от COVID-19, да се подобри готовността на здравната и социалната система за реакция при последваща вълна и да се създаде възможност за промяна в обхвата и съдържанието на мерките при поява на нови научни данни за причинителя, пътищата на предаване, начините за предпазване и лечението.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.