Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

AКТУАЛНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ С COVID-19

    За изтеклия ден 25.08.2020 г. регистрираните случаи са 14, от които 8 от гр. Стара Загора и 1 от община Стара Загора, 1 общ. Николаево, 2 от община Раднево, 1 от общ. Гълъбово и 1 диагностициран в лечебно заведение в гр. София. Трима са хоспитализирани в КИБ при УМБАЛ Стара Загора, 10 са оставени на домашно лечение под карантина и 1 е хоспитализиран в гр. София.

  Възрастовото разпределение е следното:

    • от 18 до 39 г. –3 лица
    • от 40 г. – 69 г. – 9 лица
    • над 70 г. – 2 лица
  През последните дни продължава дифузно разпространение на инфекцията, с леко протичане.
  Към 26.07.2020 г. за област Стара Загора, видно от националнана информационна система COVID са установени 403 случая положителни на COVID19;
лица под карантина – 262; лица с изтекла карантина – 9152 лица.
  Всички положителни и контактни на положителни от първи ред са карантинирани.
  Не са регистрирани случаи с епидемично разпространение в организирани колективи. 
 
НАПОМНЯМЕ:
За да се предпазите от заразяване от вирусни инфекции: 
 1. Носете чиста предпазна маска в закрити помещения 
 2. Почиствайте често ръцете си. Използвайте сапун и вода или кърпичка на алкохолна основа. 
 3. Стойте на безопасно разстояние от всеки, който кашля или киха. 
 4. Не докосвайте очите, носа или устата си. 
 5. Останете вкъщи, ако се чувствате зле. 
 6. Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете лекарска помощ. Обадете се предварително. 
 7. Избягването на ненужни посещения на медицински заведения дава възможност на системите на здравеопазването да работят по-ефективно, като по този начин защитават вас и другите.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.