Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Засилен е контролът на качеството на водата в град Стара Загора

Във връзка с  извършване на строително-ремонтни дейности от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора по водоснабдителната мрежа на територията на града, ви информираме:

РЗИ – Стара Загора продължава да извършва засилен контролен мониторинг „при крана на потребителя“ на територията на град Стара Загора.

На 08.10.2022 г. служители на РЗИ – Стара Загора извършиха извънредно пробонабиране от 9 пункта, разположени в четири различни зони за водоснабдяване в града. Резултатите от направения анализ не показаха отклонения от изискванията за качество, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, (ДВ. бр.30/2001 г. изм. и доп. ДВ. бр.6/16.01.2018 г.).

РЗИ – Стара Загора ще продължи да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в град Стара Загора, като извършва вземане на проби от чешми на потребители, съгласно изискванията на Наредба № 9.

Информираме ви, че през предходната седмица от 03.10.2022 г. до 09.10.2022 г. в област Стара Загора няма регистрирана повишена заболяемост от чревни инфекции, свързани с консумация на питейна вода. За периода са регистрирани два вероятни случая на Вирусен хепатит, един за гр. Стара Загора и един за с. Горно Ботево, община Стара Загора и един потвърден случай на Ентероколит с причинител Клостридиум дефициле в гр. Стара Загора.

В РЗИ – Стара Загора няма постъпила информация от общопрактикуващи лекари за регистрирани случаи на чревни инфекции на лица от пациентските им листи.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.