Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Рискът от дифтерия и други ваксинопредотвратими инфекции при неимунизирани

Към 26.09.2022 г., по данни от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, от седем държави членки на ЕС са съобщени 92 случая на дифтерия за настоящата година. Заболелите са мигранти от мъжки пол, диагностицирани в приемателни центрове. От наличните данни за 63 от тях е установено, че 38 са от Афганистан, 17 от Сирия, по двама от Мароко и Тунис, по един от Бангладеш, Индия, Либерия, Турция.

При 66 от заболелите се касае за кожна форма на инфекцията, но са докладвани и случаи на засягане на дихателната система – фаринкс, ларинкс (дихателна форма) с един починал.

Дифтерия е рядко заболяване за ЕС. За периода 2016 - 2022 г. са докладвани 128 случая , от които 25 случая с дихателна форма. 69 от случаите са определени като внесени в 7 държави членки без данни за причината на пътуването на заболелите до ЕС.

Съобщеният до момента брой случаи на дифтерия на територията на ЕС за 2022 г. представлява съществен ръст спрямо средния брой заболели през предходните години. Причините за това може да са както увеличения приток на мигранти от държави, ендемични за дифтерия, така и нарасналата циркулация на причинителя в държавите, от които заболелите произхождат или увеличеното предаване на инфекцията в определени места, като приемателни центрове.

Към 26.09.2022 г. в Европейския център за превенция и контрол на заболяванията няма данни за регистрирани взривове от дифтерия на територията на ЕС.

Рискът за общественото здраве в ЕС е определен като много нисък за лицата с наличие с редовен имунизационен статус срещу дифтерия. След заразяване, неваксинираните лица могат да развият кожна форма, дихателна форма и в редките случаи – системна форма на заболяването.

Кожната форма най-често се среща в държави от тропическия климатичен пояс, а дихателната – в умерения пояс. При контакт с болен от кожна форма, възприемчивото лице може да заболее от кожна или от дихателна (фарингеална) форма на инфекцията.

В държави с висок имунизационен обхват, повечето случаи на дифтерия протичат асимптомно или с лека клинична изява и такива лица се откриват случайно, но са източник на инфекция за неваксинираните лица.

При неваксинирани лица дифтерията може да протече тежко със засягане както на горната част на дихателната система, така и с токсични усложнения на нервна, сърдечна и отделителна система и възможен летален изход.

В България последният случай на дифтерия е регистриран през 1994 г.

За поддържане на ефективен постваксинален имунитет в условия на липса на заболявания от дифтерия е необходимо да се поддържа висок имунизационен обхват срещу заболяването и лицата да са редовно имунизирани за възрастта си.

РЗИ – Стара Загора призовава:
1. Всички лица на и над 25-годишна възраст да се обърнат към личния си лекар за проверка на имунизационния си статус по отношение на тетанус и дифтерия и при липса на такъв да се имунизират с ваксината „Тетадиф“. Ваксината се предоставя на личните лекари безплатно от МЗ за имунизиране на подлежащите лица на всеки 10 години ( 25 г., 35 г., 45 г. и т. н.).
2. Всички родители на деца до 17-годишна възраст да се обърнат към личните лекари на децата за информация – поставени ли са на детето всички необходими имунизации и реимунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и морбили, паротит и рубеола. При липса на съответната имунизация след преглед от личния лекар същата да се извърши при първа възможност.

Своевременната профилактика е гаранция за собственото ви здраве и здравето на децата ви!

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.