Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Продължава засиленият контрол върху качеството на питейната вода от страна на РЗИ – Стара Загора

На 11 октомври служители на РЗИ – Стара Загора извършиха пробонабиране от 5 пункта в Стара Загора, разположени в четири различни зони за водоснабдяване в града, във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Резултатите от направения анализ не показаха отклонения от изискванията за качество, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Регионална здравна инспекция продължава да осъществява засилен контрол на качеството на водата в Стара Загора, като извършва пробонабиране от крана на потребителя, съгласно изискванията на горецитираната наредба.

През предходната седмица, от 10 до 16 октомври, в област Стара Загора няма регистрирана повишена заболяемост от чревни инфекции, свързани с консумация на питейна вода. За периода e регистриран един вероятен случай на вирусен хепатит в с. Ветрен и два потвърдени случая на колиентерит с причинител Ешерихия коли – един в Казанлък и един в с. Кънчево. Случаите нямат епидемиологична връзка помежду си. През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове от чревни инфекции.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.