Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Въвеждат се временни противоепидемични мерки до 26 октомври 2022 г.

На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Админис-тративнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение No 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор, министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев въведе със заповед временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 20.10.2022 г. до 26.10.2022 г.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла.

Доклад от доц. д-р Ангел Кунчев, дм, главен държавен здравен инспектор

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.