Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в Стара Загора, отговаря на изискванията

На 25 октомври служители на Регионална здравна инспекция – Стара Загора извършиха пробонабиране от 5 пункта в Стара Загора, разположени в четири различни зони за водоснабдяване в града, във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности, изпълнявани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Резултатите от направения анализ не показаха отклонения от изискванията, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Засиленият контрол от страна на РЗИ – Стара Загора продължава.

През предходната седмица (24 – 30 октомври) в област Стара Загора не е регистрирана повишена заболяемост от чревни инфекции.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.