Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Министърът на здравеопазването отмени Заповед No РД-01-606/19.07.2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с одобрен Доклад с изх. No 26-00-2247/02.11.2022 г. от министъра на здравеопазването, се отменя заповед Заповед No РД-01-606/19.07.2021 г.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.