Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Достъп до обществена информация

Предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден в “Звено за административно обслужване“ на РЗИ – Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 10.
Работно време: от 08:30ч. до 17:00ч.
В случай, че във фоайето пред “Звеното за административно обслужване“ има чакащи потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата му продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа.
тел.: 042/ 602472

Заявления могат да се подават и по електронен път на електронен адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили заявления за достъп до обществена информация в РЗИ - Стара Загора през 2016г.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.