Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Вътрешни правила за административното обслужване на потребителите

С тези ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА се урежда организацията на административното обслужване и предоставянето на административни услуги от Регионална здравна инспекция - Стара Загора, с цел улесняване на потребителите на административни услуги, гарантиране на тяхното качество, законосъобразност и достъпност.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.