Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

1. Издаване на служебна бележка за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ при недостатъчност на регистрираните практики

 

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.