Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

3. Издаване на удостоверени при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписи и лечебната дейност в медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища

.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.