Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

ДИРЕКТОР

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ЗАМ. ДИРЕКТОР

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"

ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"

ДИРЕКЦИЯ "зДРАВЕ И КОНТРОЛ"

ДИРЕКЦИЯ "ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО"

ДИРЕКЦИЯ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.