Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Имунизационен кабинет

imun2Лице за контакт:
д-р Таня Перчемлиева
телефон: 042/ 604151
адрес: гр.Стара Загора, п.к. 6000
ул."Стефан Караджа" № 10, ет. І,
стая 102

Работно време на кабинета
:
Петък от 09:00ч. до 12:00ч., от 13:00ч. до 16:00ч.

Дейности на кабинета

В кабинета се извършват безплатно задължителните имунизации и реимунизации, съгласно имунизационния календар на Република България на лица, които не са здравно осигурени или не са избрали личен лекар. Срещу заплащане се извършват препоръчителни имунизации срещу:

Хепатит В - препоръчва се за:
- лицата, родени преди 1992г.;
- медицинските и немедицинските специалисти, вкл. обслужващия персонал в лечебните заведения, студентите по медицина и стоматология от висшите медицински училища и колежите, които са отрицателни за повърхностния антиген на хепатит В вируса и нямат лабораторно потвърдени данни за естествено придобит постваксинален имунитет  към хепатит В, по реда на Наредба №4/2002г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа  /ДВ, бр. 105 от 2002г./;
- носители на HIV;
- пациенти на хемодиализа и такива, които подлежат на чести трансфузии на кръв и кръвни прдукти и на органна трансплантация;
- пациенти с хронични чернодробни заболявания, независимо от етиологията, вкл. носители на вируса на хепатит С;
- служители на армията и полицията;
- лица, употребяващи инжекционни наркотици;
- хомосексуалисти, лица с повишен риск във връзка със сексуалното им поведение, в това число лица, преболедували от друго полово-предавано заболяване;
- контактни в семейства и сексуални партньори на носители на повърхностния антиген на вируса на хепатит В, на болни и преболедували от хепатит В;
- лица , заминаващи за страни с висока заболяемост от хепатит В.
Хепатит А - препоръчва се за:
- лица над 2 годишна възраст;
- лица с хронични чернодробни заболявания;
- лица, работещи в службите по чистотата.
Морбили, паротит, рубеола /триваксина/ - препоръчва се на заминаващи за чужбина.
Хемофилус инфлуенце тип В – препоръчва се за:
- лица на възраст от 2м. до 5 год.;
- лица със сърповидноклетъчна анемия;
- лица с оперативно отстранен далак.
Пневмококови инфекции – препоръчва се за:
- лица над 2 годишна възраст и над 65 години;
- лица с хронични заболявания – сърдечно-съдови, белодробни, захарен диабет.
Менингококови инфекции – препоръчва се:
- при пътуване в ендемични райони;
- за лица с имунодефицитни състояния.
Грип – препоръчва се за:
- лица на възраст над 65 години;
- лица с хронични сърдечно-съдови, белодробни, бъбречни, метаболитни заболявания /вкл. захарен диабет/.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.