Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Регистрирани случаи на туларемия

От началото на 2015 година в Клиника по инфекциозни болести са били прегледани 4 пациента със съмнение за заболяването Туларемия.

При трима диагнозата е лабораторно потвърдена от Националната референтна лаборатория в гр. София.
Два от прегледаните заболели, на 56 и 57 години са от област Стара Загора, като само при единият диагнозата е лабораторно доказана.
От епидемиологичните проучвания е установено, че двата случая са участвали в обработка на диви зайци.
Туларемията е остро инфекциозно заболяване. Причинява се от бактерии, които са с висока устойчивост (в почва – повече от 4 месеца, в замразено месо – 93 дни, солено месо – 30 дни, мляко – 104 дни, хляб – 14 дни, в ларвите и нимфите на кърлежи – до 8 месеца). Пряката слънчева светлина ги убива за 20 минути, температура 60°С – за 5 минути, дезинфектанти – за няколко минути.
Основен източник и резервоар на заразата в природата са различни животни – основно гризачи, най често зайци и мишки, хищници и птици. От природните огнища заразата се предава на домашните животни и на гризачи, обитаващи жилищата (най-често по трансмисивен път).
Болният човек, независимо от формата и тежестта на заболяването не служи като източник на инфекция за околните хора.
Човек може да се зарази по няколко начина: през наранена кожа и лигавици, при одраскване или порязване и замърсяване с кръв от болно животно, напр. при дране и обработка на месото на дивеча, чрез вода и храна, замърсени с отделянията на болни животни, чрез ухапване от кърлежи или по-рядко от комари и други кръвосмучещи насекоми.
  РЗИ Стара Загора напомня, кои са предпазните мерки към населението:
- да не се консумира месо на  умрели диви зайци;
- недопускане на плъхове в обитаваните помещения, до хранителни продукти и питейна вода;
- оглед на тялото за кърлежи след пребиваване на открито и наблюдение на местата на евентуално ухапване;
- избягване на консумация на вода от непроверени водоизточници;
- обилно измиване на плодовете и зеленчуците предназначени за консумация в суров вид;
- използване на лични предпазни средства при обработка на кожи или при пряк контакт с диви или домашни животни и замърсени от тях повърхности.

Предприети са следните мерки от РЗИ Стара Загора за ограничаване на заболяванията от Туларемия:
1. Извърши епидемиологични проучвания за установяване на източника.
2. Информирани са ловните дружини за заболяването и предпазните мерки
3. Извършени са прегледи на лица, които са обработвали диви зайци.
4. Поставена е информация в сайта на РЗИ Стара Загора за заболяването Туларемия в рубриката „Профилактика”.
5. Информирани са своевременно  РЗИ в съответната област
6. Информирана е Областната дирекция по безопасност на храните за предприемане на мерки спрямо дивите животни.
7. Информирани са медицинските специалисти от ЛЗБП и ЛЗИБП за заболяването Туларемия и необходимите мерки спямо съмнителен случай на Туларемия.
8. Връчени са предписания на кметовете на общини, относно информираността на населенитето и провеждане на дезакаризация в населените места.

  За повече информация...

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.