Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

На вниманието на общопрактикуващите лекари!

Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора обяви, че във връзка с §7, ал.1 от Преходни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 /02.07.2008г. срокът за прием на документи за зачисляване за специализация по обща медицина на незаетите места (90 броя) се удължава до 03.06.2015г.

Напомняме на всички общопрактикуващи лекари, че съгласно промените в ЗЛЗ, ОПЛ без придобита специалност и незачислени за обща медицина (с изключение на тези, които имат призната специалност по вътрешни болести, детски болести или по спешна медицина) трябва до 02.06.2015г. да се зачислят за придобиване на специалност по обща медицина, за да могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ.
За информация можете да се обръщате към отдел "Следдипломно обучение" на Медицински факултет - Димитрина Тутова, Росен Димитров
Адрес: гр.Стара Загора, ул."Армейска", 11
тел: 042/664 419;  042/664 203
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.