Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

На вниманието на общопрактикуващите лекари!

Във връзка с регистрирани седем случая на болни от бруцелоза кучета на територията на област Стара Загора на 17.03.2015г. бе проведено заседaние на Областната епизоотична комисия. РЗИ Стара Загора предоставя информация за заболяването Бруцелоза и противоепидемичните мерки при възникване на заболяването сред хора.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.