Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English
Filter
 • Обява

  РЗИ СТАРА ЗАГОРА ОРГАНИЗИРА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

  1.Курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

 • Анкетно проучване „Какъв е рискът за мен?”

  Анкетното проучване е проведено в изпълнение на дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008 – 2015г. от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” на РЗИ – Стара Загора.
  Резултати от проучването можете да видите тук

 • Проектът „СПРИ и се прегледай“ е удължен до 21 октомври 2014 година

  РЗИ Стара Загора информира населението на Старозагорска област, че с допълнително споразумение от 19 декември 2013 г. е определена нова финална дата за „СПРИ и се прегледай“ – 21 октомври 2014г.
  Като изпълнители на скринингови прегледи, сключили договор с Министерството на здравеопазването, в Старозагорска област са регистрирани 11 лечебни заведения. Списъкът можете да видите тук

    Виж пълния текст...

 • Прессъобщение

  РЗИ ОБЯВЯВА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ, СЧИТАНО ОТ 27.01.2014г.

  През първите четири дни на  седмицата  20.01-26.01.2014г., бе наблюдаван интензивен епидемичен процес от Остри респираторни заболявания и Грип.

 • Важно!

  С настъпването на зимните месеци /декември - март/ зачестяват случаите на заболели от трихинелоза.

 • Диагностика и мерки при трихинелоза

  НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

  Уважаеми колеги,

  Напомняме Ви, че ежегодно се регистрират както спорадични случаи, така и епидемични взривове от трихинелоза при хората.

 • Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 20.12.2013г. – 02.01.2014г.

  В навечерието и по време на празничните дни за Рождество Христово и настъпващата 2014 година екипи от инспектори от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и Областна дирекция на МВР - Стара Загора извършиха проверки в обекти за обществено хранене и развлечения на територията на Старозагорска област.

 • СБАЛО - София - курсове

  В РЗИ Стара Загора е получена Програма на тематичните курсове за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висши медицински и немедицински кадри и специалисти по здравни грижи на “Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД София.

 • Утвърдени бройки за специализация

  Със Заповед № РД-21-6/17.12.2013г. на Министъра на здравеопазването са утвърдени вида и броя на местата за специализация през 2014 г. Подробна информация можете да изтеглите тук

 • Започна отчетна кампания 2013

  В Н И М А Н И Е !

  На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 10/ 14.07.2000г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл.10/ал.1/т.4 и Раздел V чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето /ДВ бр.70/10.08.2004г./

 • На вниманието на всички общопрактикуващи лекари!

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Информираме ви, че от 01.01.2014г. влиза в сила изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за лица и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони / обн.,ДВ, бр.57 от 2006г.; изм., бр. 14/2011г., бр. 82 / 2012г., бр. 14 / 2013г., и бр. 106 от 2013г./.

 • Прессъобщение

  Въвежда се регистрация на лични здравни книжки в Регионалната здравна инспекция.
  РЗИ - Стара Загора информира обществеността, че от 01.01.2014г. влиза в сила изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за лица и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони /обн.,ДВ, бр.57 от 2006г.; изм., бр. 14/2011г., бр. 82 / 2012г., бр. 14 / 2013г., и бр. 106 от 2013г./.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.