Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English
Filter
 • Важно съобщение

  Регионална здравна инспекция град Стара Загора започна реализацията на проект: „Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”.

 • Информация за дейността на РЗИ Стара Загора по контрола на тютюнопушенето от началото на 2013 година до този момент

  За периода от началото на януари 2013г. до 17 декември РЗИ Стара Загора е осъществила проверки в 973 обекта за хранене и развлечения. Здравните инспектори са извършили 1137 проверки, при които са издадени и връчени 60 предписания на заведения за обществено хранене, обекти за хранене и развлечения и на физически лица както и 26 акта.

 • Важно!

  Във връзка с прилагането на изискванията на Наредба №2 на Министерството на Здравеопазването за здравословно хранене на деца от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни,  през периода септември – октомври 2013 година  РЗИ – Стара Загора извърши проверки на всички функциониращи към момента в област Стара Загора  общински и частни детски кухни – 8 броя, детски ясли – 18 броя, обединени детски заведения – 29 броя , домове за медикосоциални грижи за деца – 2 броя, или  общо 57 броя обекта.

 • Проект „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“ – важна информация

  По проект „СПРИ и се прегледай” се провеждат скринингови прегледи за рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и рак на дебелото черво при двата пола. За целта на избраните се изпращат лични покани.
  Всички покани, които са със срок до 15.11. и 30.11 ще важат до 15.12.2013 г.
  Срокът на поканите е удължен до 15.12.2013 година

  Виж пълния текст...

 • Национална АНТИСПИН кампания

  Послание на 2013 г. - “Животът е безценен!”
  България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Според данни на Европейския център за контрол на заболяванията през 2011г. честотата на новите случаи с ХИВ в страните от Европейския съюз е средно 5,7 случая на 100 000 население. За България честотата на новите случаи с ХИВ е 2,7 случая на 100 000.

 • Предписание до общопрактикуващите лекари

  ВАЖНО!
  Във връзка с Писмо № 91-00-158/31.10.2013г. на Зам.министъра на здравеопазването д-р Б. Пенков,
  ОТНОСНО: Незабавно обхващане  с пълна схема  срещу полиомиелит за  възрастта,  съгласно националния имунизационен календар, на всички лица  до 15 годишна възраст, които към момента са с непълна схема, при стриктно спазване на съвместимостите между биопродуктите и недопускане безпричинно разширяване на контраиндикациите

 • На вниманието на всички лечебни заведения!

  На 29.10.2013г. Световната Здравна Организация разпространи информация за регистрирани от началото на м.октомври т.г. 22 случая на остри вяли парализи сред деца в провинция Деир ал Зур в Сирийската Арабска Република, при 10 от които вирусологичното изследване доказа див полиомиелитен вирус тип 1.

 • Съобщение

  Съобщаваме на всички граждани получили покана по проекта „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“ за скрининг на рака на дебелото и правото черво, че могат да извършат тази процедура и в град Стара Загора в следното лечебно заведение:
  Град Стара Загора ИППМП ЕООД - д-р Златозарка Дечева
  бул."Руски" №62, каб.40
  Телефон за записване : 0888 714877

 • Важно!

  До всички лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения за извънболнична помощ
  Уважаеми колеги,
  В съответствие с писмо №16-00-219/10.10.2013г. на МЗ, Ви напомняме, че ежегодно в страната се регистрират както спорадични случаи, така и епидемични взривове от трихинелоза при хората, което определя тази паразитоза като една от водещите зоонози.

 • На вниманието на лекарите – специализанти

  Министерство на здравеопазването продължава дейностите по проект “Нови възможности за лекарите в България” BG051РО001-6.2.18-0001, осъществяван с финансовото подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 • Важно!

  Можете да поставите Вашата противогрипна ваксина в имунизационния кабинет на РЗИ Стара Загора!
  С настъпването на есенно-зимния период навлизат и грипните инфекции. Без съмнение тези заболявания са най-актуалния здравен проблем през студения сезон. На практика от 20 до 40% от населението боледува от Грип всяка година, а до 70% от временната нетрудоспособност на хората в активна възраст се дължи на Грип и други остри респираторни заболявания.

 • 10 октомври - Световен ден за психично здраве

  DPZ 10.2013РЗИ Стара Загора отбелязва Световния ден на психичното здраве с две събития:
  1. Кръгла маса на тема: „Психичното здраве в нашето ежедневие”.
  2. Ден на отворени врати в специализирани лечебни заведения за психиатрична помощ.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.