Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Регистър на Декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите на РЗИ - Стара Загора, актуален към 15.05.2023г. можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.